Workshops voor koren


In zijn werk met koren maakt Quintus N. Sachs graag gebruik van de werkvorm workshop. Tijdens een workshop wordt één onderwerp uitgediept en nader bekeken. Deze werkvorm wordt ingezet als een koor even een pas op de plaats wil maken, of als een koor een nieuwe richting zoekt. Of... ter ontspanning. Het zwaartepunt ligt hierbij op ervaren en doen. Quintus bespreekt met het koorbestuur het onderwerp van een workshop. In de voorbespreking wordt een eerste plan van aanpak gemaakt en een datum afgesproken. De leiding van de workshop is in handen van Quintus. De workshop wordt – indien mogelijk – zoveel mogelijk afgestemd op bestaand repertoire van het koor. In de afgelopen jaren heeft Quintus de volgende workshops gegeven:

  • ervaren van ritme;

  • lichaamservaring;

  • zingen vanuit je ziel;

  • interactivering van koormuziek;

  • koor-eografie;

  • presentatie en podiumgebruik;

  • shanties;

  • wereldmuziek;

  • showkoor;

  • a cappella koorzang.

Heeft U een eigen idee voor Uw koor? Wij helpen U graag met de uitwerking.

Voor meer informatie kunt U een berichtje sturen naar: info@vegalogie.nl